ร่วมเชียร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับผลงาน weSAFE@HOME ในงาน THE AWARDS ASIA 2022

ร่วมเชียร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับผลงาน weSAFE@HOME ในงาน THE AWARDS ASIA 2022 ซึ่งจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่เว็บไซต์
https://theawardsasia.com/2022/en/page/home
.
โดยผลงาน weSAFE@HOME Virtual Clinic for Home Isolation เป็นระบบที่รองรับมาตรการ Home Isolation ให้ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวกักตัวที่บ้าน สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์ รายงานผลค่าสุขภาพส่งไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัด นัดหมายแพทย์เพื่อติดตามอาการ สามารถ Video Call เพื่อขอรับคำปรึกษาจากผู้ดูแล และเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพไปยังสมาชิกในครอบครัวเพื่อช่วยเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุด มีการใช้งานจริงใน 18 จังหวัด 96 โรงพยาบาล ในประเทศไทย ที่ใช้แพลตฟอร์ม weSAFE@HOME Virtual Clinic for Home Isolation จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
.
https://www.kin-yoo-dee.com/wesafe-home