เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ (เครือข่าย TNDR) เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. คณะทำงานจากเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ (เครือข่าย TNDR) เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากิจกรรมเครือข่าย TNDR มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน