สิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)

สิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด พร้อมจัดนิทรรศการ IP Market
.
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำผลงานอนุสิทธิบัตร เครื่องส่องไฟแอลอีดี (LED) กำลังสูงสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ของรองศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล และนายณัทกร เกษมสำราญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งผลงานวิจัย หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ของดร.พิศักดิ์ เจิมประยงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา สันทัสนะโชค และนิสิตชมรม Burapha Robotics Society คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมจัดแสดงในครั้งนี้