นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) ได้รับรางวัล Top Score on Presentation ในการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับทีม Best Match นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัล Top Score on Presentation ในการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021 เป็นการแข่งขันด้านระบบสมองกลฝังตัว ระดับประเทศ โดยปีนี้แข่งขันในหัวข้อ ระบบการควบคุมการผลิตอัจฉริยะ เป็นการแข่งขันพัฒนาระบบคัดแยกคุณภาพและนับจำนวนมะนาวโดยใช้ AI ในปีนี้ทีมบูรพา ได้ส่ง 2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน แบบผสมนิสิตชั้นปีที่ 1-3 ทั้งสองทีม

ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวว่า ในปีนี้ได้ตั้งเป้าไว้ว่ามีรางวัลสัก 1 รางวัลติดมือกลับมา และก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้า Top Score on Presentation มาในครั้งนี้ กระบวนการฝึกทักษะให้นักศึกษาประสบความสำเร็จนั้น เกิดจากการบ่มเพาะการ Pitching มาหลายเวที ตั้งแต่ NECTEC-YETI, Startup Thailand League, R2M และ Business Brother hood และในนามผู้จัดกิจกรรม Startup มาหลายปี ทำให้เห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นิสิต ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ และรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ยินชื่อมหาวิทยาลัยบูรพาในการประกาศผล อย่างน้อยก็มีคนรู้จักมหาวิทยาลัยบูรพา มากขึ้น

#WeAreHereEngineerBurapha #GEAEBUU
#WeAreEmbeddedSystemEngineer #ทีมบูรพา