ทีมหนึ่งกับเก้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลในการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด ครั้งที่ 4 “The 4th Smart Automation 4.0”

ขอแสดงความยินดีกับทีมหนึ่งกับเก้า นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด ครั้งที่ 4 “The 4th Smart Automation 4.0” จัดโดย สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมมือกับ สถาบัน ไทย-เยอรมัน บริษัท ออโตไดแด็กติก จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไทย)จำกัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการดังกล่าวมีการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 7 วัน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง รวมทั้งสิ้น 40 ทีมจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ โดย
ช่วงที่1 เป็นการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ต่อยอดสำหรับการแข่งขันในระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อรับการอบรมพื้นฐานและแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุดจำนวน 15 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ช่วงที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 ในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและความชำนาญ ความคิดริเริ่มรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อนำไปใช้ในการเรียนและการทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

โดยทีมหนึ่งกับเก้า จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท และได้ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม มูลค่า 20,584 บาท จากบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีสมาชิกในทีมได้แก่
นายชาญณรงค์ แสงกันภัย
นายสิรภพ ตันศิริชัย
โดยมี ดร.พิศักดิ์ เจิมประยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความสนับสนุนจาก ผอ.สมเกียรติ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)และทีมงาน ที่สนับสนุนชุดฝึก PLC และคอร์สอบรม ให้น้องๆ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกซ้อมเพื่องานแข่งขันนี้ และขอขอบคุณพี่กริช จิรัตน์ ต่อรัตนวัฒนา สำหรับคำแนะนำในหลายๆ ด้าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย