นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจากงาน The 8th Delta International Smart & Green Manufacturing Contest: “Seeking Low-carbon Manufacturing Talents”

📌คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม F_embedded นิสิตสาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล Second Prize การแข่งขัน The 8th Delta International Smart & Green Manufacturing Contest: “Seeking Low-carbon Manufacturing Talents” เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 3000 RMB

👷‍♂️ ทีม F_embedded ประกอบไปด้วย
นางสาว สายธารทอง ชูรัตน์
นาย อนุภัทร จันทรสุขเกษม
นาย มิ่งขวัญ บุญมี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สัญชัย เอียดปราบ
.
จุดมุ่งหมายของโครงการ Delta cup คือ การจุดประกายผู้มีความสามารถด้านออโตเมชั่นผ่านการเสริมสร้างทักษะด้านการออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการแก้ไขหาปัญหา โดยโครงการแข่งขันนี้ได้รวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยบริษัท Delta Electronics จัดแข่งขัน คัดเลือกทีมนิสิต นักศึกษา จากประเทศต่างๆ มาประชันกันในรอบ championship round ในปีนี้ ทีมจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็น 1 ใน 3 ทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเป็นพันธกิจในการพัฒนานิสิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม