พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ได้มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 ให้แก่นายปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ ภายในงานกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา