บริษัท AI and Robotics Venture (ARV) เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะทำงานจากบริษัท AI and Robotics Venture (ARV) เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าหารือเกี่ยวกับ Data Engineering และโครงการ City Data รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต

AI and Robotics Ventures ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน ชมรมหุ่นยนต์เล็กๆ ภายในองค์กร ที่ผู้หลงใหลในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์มารวมตัวกัน วันนี้ได้เติบโตกลายมาเป็น AI and Robotics Ventures หรือ ARV หนึ่งธุรกิจในเครือของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ที่ขยายขอบเขตธุรกิจออกไปนอกกรอบอุตสาหกรรมพลังงานต้นน้ำ
จากจุดเริ่มต้นในการนำหุ่นยนต์ที่ชมรมผลิตขึ้น มาใช้สนับสนุนงานภาคปฏิบัติการในกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม วันนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของพวกเขาก้าวหน้ามาไกล และถูกนำไปบูรณาการเข้ากับการใช้งานในหลากหลายภาคส่วน ซึ่งไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานแบบก้าวกระโดด แต่ยังเป็นการร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยไปสู่ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศลง และยกระดับนวัตกรรมของประเทศไปสู่สากล