ผู้บริหาร BEKO ร่วมประชุมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงานทางด้าน Smart Factory model line ณ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากบริษัท Beko Thai ในการประชุมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงานทางด้าน Smart Factory model line ณ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา