ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี (UVC) สำหรับเสื้อผ้า สิ่งประดิษฐ์จากอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี (UVC) สำหรับเสื้อผ้า ผลจากสิ่งประดิษฐ์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ที่พึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นตู้อบฆ่าเชื้อเสื้อผ้า โดยใช้รังสี UVC แบบไม่ปล่อยแก๊สโอโซน และออกแบบให้รังสี UVC สามารถส่องไปยงพื้นผิวของเสื้อผ้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากคำแนะนำจาก CDC ที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในนานาชาติในด้านการควบคุมโรคทางเดินหายใจ สำหรับกำจัดเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย บนพื้นผิวอุปกรณ์ ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ และคณะฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย