คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรมเลือกแนวทาง วางอนาคต ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดนิทรรศการ ภายในกิจกรรมเลือกแนวทาง วางอนาคต ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการชายชัย ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นประธานในพิธี และเยี่ยมชมนิทรรศการจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงานได้มีกิจกรรมแนะนำ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 8 สาขา ได้แก่

  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
  • วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร (Embedded System and Electronic Communication Engineering)

และมีการแนะนำการสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบงานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา ดังลิงก์แนบhttp://regservice.buu.ac.th/

โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ Tcas66 รอบ Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง https://eng.buu.ac.th/tcas66-port/