ด่วน!!! ประกาศขยายเวลาการรวบรวมข้อมูลนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี สำหรับข้อมูลสถานะการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จากวันที่ 15 ตุลาคม เป็น 31 ตุลาคม 2564

🚨 ด่วน!!! ประกาศขยายเวลาการรวบรวมข้อมูลนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี สำหรับข้อมูลสถานะการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จากวันที่ 15 ตุลาคม เป็น 31 ตุลาคม 2564 🚨

📌 เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบในการหาแนวทางสนับสนุนสำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต่อไป ขอให้นิสิตทุกคน ทุกชั้นปี เข้ามาบันทึกข้อมูล และแจ้งตามเพื่อนๆให้เข้ามากรอก

📌 คณะฯจะต้องส่งข้อมูลให้กับทางทีมทำงานของมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 🙏 ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ขอให้นิสิต login ด้วยอีเมล รหัสนิสิต@go.buu.ac.th.สามารถกรอกข้อมูได้ดังลิงก์แนบ หรือ Scan QR เพื่อทำแบบสำรวจ https://forms.gle/xiu7i4XXpsRRt4U56