ประกาศรับสมัครพนักงาน อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค มหาวิทยาลัยบูรพา

1. วิศวกร จำนวน 3 ตำแหน่ง- จบ ปวส หรือ วศบ. ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม แมคคาทรอนิกส์ ออโตเมชั่น หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง- มีความรู้ด้าน PLC, sensor, robot, IoT หรือที่เกี่ยวข้อง- สามารถใช้งาน Microcontroller ได้

2. วิศวกร ไอที จำนวน 1 ตำแหน่ง- จบ วศบ สาขาคอมพิวเตอร์ วทบ สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- สามารถใช้ภาษา Python C++ Java- มีความรู้ด้าน Database, SQL

3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง- จบ ปวส หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา- สามารถใช้งาน Illustrator, Microsoft office- กล้าแสดงออก นำเสนองานในที่สาธารณะได้

สามารถส่ง resume ที่ automationpark@eng.buu.ac.th หรือ line@ @automationpark
สอบถามรายละเอียดที่ 038-102222 ext 3377, 3475
https://www.facebook.com/eecautomationpark