กิจกรรมเสริมประสบการณ์พบปะภาคการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานเวลโกรว์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานเวลโกรว์ เพื่อให้นิสิตได้ดูขบวนการขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทเดลต้า ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตของประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการออกแบบ การผลิตและให้บริการธุรกิจโซลูชั่นส์สำหรับการจัดการพลังงานและการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบจัดการพลังงานสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ ระบบโทรคมนาคม ระบบอุตสาหกรรม สำนักงานอัตโนมัติ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึง เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าDC-DC และ อะแดปเตอร์ ทั้งนี้ เดลต้า ประเทศไทยยังเติบโตในธุรกิจโซลูชั่นส์สถานีชาร์จประจุไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ โครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์และการจัดการพลังงานอัจฉริยะอีกด้วย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในอนาคต