ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากบริษัท ไทย นิปปอน เฟลโลชิป จำกัด

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากบริษัท ไทย นิปปอน เฟลโลชิป จำกัดสำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-8158764 (รักษิณา) หรือติดต่อกลับผ่านอีเมลฉบับนี้ info@tnfr.co.th