คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบรรยายสาธารณะเรื่อง “แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์” โดยดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ EEC Automation Park

👷‍♂️📢 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบรรยายสาธารณะเรื่อง “แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์” 🤖โดยมี ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 10:00 – 10:45 น. ณ ห้อง M608 ชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช (ผ่านระบบ ZOOM Meeting) 👷‍♂️

.👉👉 การบรรยายสาธารณะดังกล่าว เป็น 1 ใน 67 เรื่อง ของโครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th Anniversary 67 Public Lectures ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืนในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก (Wisdom of the East)”✔✔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ปีนี้มหาวิทยาลัยครบรอบการก่อตั้ง 67 ปี 🙂🙂

==============================

📣📣 พบกับหัวข้อบรรยายที่หลากหลาย 67 เรื่อง 67 รส ที่น่าสนใจ ครอบคลุมทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และประเด็นที่อยู่ในกระแสทั้ง SDGs อุตสาหกรรมยุคใหม่ การพัฒนาพื้นที่ตะวันออก อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 👍👍 ในการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th Anniversary 67 Public Lectures ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2565

✅ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/67Publiclecture_regis📌📌😀😀 ตรวจสอบรายละเอียดหัวข้อการบรรยายเพิ่มเติมที่ http://service.buu.ac.th/index.php/67public_lectures/🎥🎥 รายละเอียดกำหนดการและลิงก์การบรรยายทั้งหมด https://bit.ly/67Publiclecture_Schedule-Link
#67thAnniversary#67PublicLectures#WisdomoftheEast#BUU#ENGBUU#facultyofengineeringburaphauniversity#gearbangsaen