ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษาในหลักสูตร Fun Bahasa Indonesia and Cultural Coures 2022 (FBICC) จากInstitut Teknologi Sepulh Nopember (ITS)

Institut Teknologi Sepulh Nopember (ITS) ประกาศให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษาในหลักสูตร Fun Bahasa Indonesia and Cultural Coures 2022 (FBICC) ประกอบด้วยการเรียนภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย รายละเอียดดังภาพแนบ
.
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/fbiccprogram2022 หรือ tsfbicc@gmail.com (Subject: Registration Batch 2)