นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจากโครงการ “รักษ์โลก….รักทะเล” ณ ชายหาดบางแสน

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดการออกแบบจัดตกแต่งร้านค้า upcycling จากขยะที่จัดขึ้นโดยบริษัท GRACZ และเทศบาลเมืองแสนสุข โดยได้รับคัดเลือกเป็น 2 ทีมสุดท้ายในการขึ้นรูปร้านค้าจริงจาก 26 ทีมในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม และตัดสินการประกวดในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม ในโครงการ “รักษ์โลก….รักทะเล”🌊🏝 ณ ชายหาดบางแสน โดยนิสิตของเรา ภายใต้ชื่อทีม Flower Puff ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันดังกล่าว เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากบริษัท GRACZ
รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการทีม Flower Puff

  • น.ส.ศศิประภา เผื่อนประไพ ภาคเคมี ชั้นปีที่ 2
  • น.ส.นิชาภัทร แสงเดือนเด่น ภาคเครื่องกล ชั้นปีที่ 2
  • น.ส.ภาชินี อวนทอง ภาคเครื่องกล ชั้นปีที่ 2

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

  • ผศ.ดร. มัทนา สันทัสนะโชค
  • ดร. พิศักดิ์ เจิมประยงค์
  • ผศ.ดร. พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย