โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ (EEC Automation Park) และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยได้มีกิจกรรมบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม Digital Manufacturing Showcase และทดลองปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องทดลอง

การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ก่อนการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อนั้นเป็นเรื่องสำคัญ การที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน สาธิต ทดลองทำกิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะช่วยให้น้อง ๆ นักเรียนได้ทราบว่า การเรียนวิศวะ เรียนอย่างไร เรียนแบบไหน ทำงานลักษณะไหนได้บ้าง เพื่อที่จะกำหนดเส้นทางอนาคตของตัวเองได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังคงมุ่งพัฒนากำลังด้านวิศวกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่งบริการวิชาการ และวิจัยที่ชุมชนและอุตสาหกรรมภาคตะวันออกให้การยอมรับ