บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด มอบคอมเพรสเซอร์ สำหรับการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คุณขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร กรรมการรองผู้จัดการ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด มอบคอมเพรสเซอร์ผ่า จำนวน 2 ชุด ให้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสร์ ให้นิสิตได้มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะการทำงานของคอมเพรสเซอร์มากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่ต้องการของ EEC มา ณ โอกาสนี้ด้วย