โครงการอบรม การวางแผนการขนส่งเบื้องต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเมืองและท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

👷‍♂️ โครงการอบรม การวางแผนการขนส่งเบื้องต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเมืองและท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วิทยากรโดย ผศ.ดร. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
📌 เนื้อหาการบรรยาย• กรอบนโยบายหลักของการวางแผนการขนส่งในประเทศไทย• หลักการและขั้นตอนการวางแผนการขนส่ง• การสำรวจข้อมูลและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการขนส่ง• การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น• กรณีศึกษาของเมืองต้นแบบของการวางแผนการขนส่งอย่างยั่งยืน
📌 ค่าลงทะเบียน : 1,800 บาท
📅 วันเวลาการจัดอบรม : วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08:00 – 17:00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
📄 สมัครอบรมได้ดังลิงก์แนบหรือScan QR Code https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc…/viewform
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณศิริวิมล ไทยประยูร โทร. 089-7532668 หรือทางไลน์@ https://line.me/ti/p/G8wTr08Xxl
* ค่าใช้จ่ายรวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม และเอกสารต่าง ๆ
** ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรม หากหลักสูตรใดมีผู้ลงทะเบียน้อยที่กำหนด.
Faculty of Engineering : Leading Industry-Oriented Engineering Faculty in the East