นิสิตสาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ทำผลงานได้คะแนนระดับเหรียญทอง เวทีประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว TESA Top Gun Rally 2022 ครั้งที่ 16

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ทีม F_embedded นิสิตสาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวชั้นปีที่ 3
ที่ได้รับรางวัล Gold Level TGR2022 ระดับเหรียญทอง และ
ทีม แด๊บแด่ว นิสิตสาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวชั้นปีที่ 2
ที่ได้รับรางวัล Bronze Level TGR2022 ระดับเหรียญทองแดง
จากการแข่งขันโครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (TESA Top Gun Rally 2022)
จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย ระหว่างวันที่ 5 – 10 กันยายน 2565
ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
ในหัวข้อ “การพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับจักรวาลนฤมิตร”
(Device development for Metaverse)

ทีม F_embedded ประกอบไปด้วย
นายอนุภัทร จันทรสุขเกษม
นายมิ่งขวัญ บุญมี
นายกันตภณ เจริญดี
นายพีรวิชญ์ พงษ์สุภาพ
นายมนัส ไชยสุวรรณ

ทีม แด๊บแด่ว ประกอบไปด้วย
นางสาวกนกพร สว่างศรี
นายพงศธร ชมแก้ว
นายกฤษณะ รามนู
นายเมธาสิทธ์ ตามบุญ
นางสาวบุปผา อุดมรัตนชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สัญชัย เอียดปราบ

การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย หรือTESA Top Gun Rally
เป็นเวทีสำหรับการค้นหาสุดยอดฝีมือวิศวกรทางด้านระบบสมองกลฝัง
ตัวของประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของแต่ละสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประชันทักษะในครั้งนี้
กิจกรรมจะประกอบด้วยการเข้ารับฟังการอบรมทฤษฎีและหลักการ การศึกษาเครื่องมือพัฒนา
และการฝึกฝนการพัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหาที่กำหนด เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนานักพัฒนาทางด้านระบบสมองกลฝังตัวขึ้น
และสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และมีความรู้ความสามารถที่จะแข่งขันได้ในเวทีโลก