หารือสร้างความร่วมทางวิชาการกับ บริษัท ไทยอินซานเทค จำกัด

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณยอง เชิล ลี ประธานบริษัท และคณะทำงานจาก บริษัท ไทยอินซานเทค จำกัด ในการประชุมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ตลอดจนการศึกษาความต้องการวิศวกรสำหรับปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตต่าง ๆ ของภาคการผลิตอีกด้วย