ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบความร่วมมือระหว่างกันในการถ่ายทอดความรู้จากสถานประกอบการสู่สถานศึกษา ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะทำงานจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบความร่วมมือระหว่างกันในการถ่ายทอดความรู้จากสถานประกอบการสู่สถานศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันไทย – เยอรมัน พร้อมด้วย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคชั้นนำ 10 แห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก