ทีม F_embedded นิสิตสาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวชั้นปีที่ 2 ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารอบชนะเลิศ ระดับนานาชาติ (championship round) เป็นทีมจากประเทศไทย ในการแข่งขัน The 8th Delta International Smart & Green Manufacturing Contest: “Seeking Low-carbon Manufacturing Talents”

📌คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม F_embedded นิสิตสาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารอบชนะเลิศ ระดับนานาชาติ (championship round) เป็นทีมจากประเทศไทย ในการแข่งขัน The 8th Delta International Smart & Green Manufacturing Contest: “Seeking Low-carbon Manufacturing Talents” ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565

👷‍♂️ ทีม F_embedded ประกอบไปด้วยนางสาว สายธารทอง ชูรัตน์นาย อนุภัทร จันทรสุขเกษมนาย มิ่งขวัญ บุญมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สัญชัย เอียดปราบ

จุดมุ่งหมายของโครงการ Delta cup คือ การจุดประกายผู้มีความสามารถด้านออโตเมชั่นผ่านการเสริมสร้างทักษะด้านการออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการแก้ไขหาปัญหา โดยโครงการแข่งขันนี้ได้รวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยบริษัท Delta Electronics จัดแข่งขัน คัดเลือกทีมนิสิต นักศึกษา จากประเทศต่างๆ มาประชันกันในรอบ championship round