นิทรรศการแนะแนวการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายในงาน ” Thungsukla Open House – เปิดบ้านทุ่งศุขลา 2565 “

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายในงาน ” Thungsukla Open House – เปิดบ้านทุ่งศุขลา 2565 ” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรของคณะฯ 8 หลักสูตรดังนี้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
  • วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร (Embedded System and Electronic Communication Engineering)

และแนะนำประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Open House Engineering Workshop และค่ายวิชาการต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้น้อง ๆ ได้รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มากยิ่งขึ้น