ม.บูรพา โครงการ U2T เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ และการขึ้นทะเบียนบุคคลสำรองการจ้างงาน

🔊🔊 ประกาศ !! รับสมัครงานด่วน !!

ม.บูรพา โครงการ U2T เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ และการขึ้นทะเบียนบุคคลสำรองการจ้างงาน (เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จำนวน 584 อัตรา รับสมัครในวันที่ 16-21 ก.ย. 64

ช่องทางการรับสมัคร : https://forms.gle/GvZRNAPumgMvxPhK8

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน : วันที่ 22 ก.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับสมัครและขึ้นทะเบียนสำรอง : วันที่ 23 ก.ย. 64

เตรียมเอกสารทำสัญญาจ้าง : วันที่ 24-27 ก.ย. 64

เริ่มปฏิบัติงาน : วันที่ 1 ต.ค. 64

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102297 http://www.uniserv.buu.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/buuasc