โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00 น. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ (Gifted English) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา